23.03.2024|Admin

Kömür Terimleri

TÜVENAN KÖMÜR :
Tüvenan kömür, bir kömür ocağından tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür.

KRİBLE KÖMÜR :
Krible kömür, ayıklama ve eleme işlemine tabi tutulmuş tüvenan kömürdür.

ELENMİŞ KÖMÜR :
Elenmiş kömür, belli delik aralıklı eleklerden elenmiş ve belli boyut sınırları arasında sınıflandırılmış kömürdür.

TEMİZLENMİŞ KÖMÜR :
Temizlenmiş kömür, yaş veya kuru bir sistemle temizleme işlemi görmüş kömürdür.

YIKANMIŞ KÖMÜR :
Yıkanmış kömür, yaş bir temizleme işlemi görmüş kömürdür.

TOPLAM RUTUBET (NEM) :
Numune olarak alınmış olan kömürde standart şartlar altında bertaraf edilebilen rutubet miktarıdır.

BÜNYE RUTUBETi (Bünye Nemi - Higroskopik Nem) :
Havada kuru kömür numunesinin 105 C sıcaklıkta oksijensiz bir ortamda sabit bir ağırlığa ulaşıncaya kadar kaybettiği rutubettir.

SERBEST RUTUBET (Yüzey Rutubeti - Kaba Nem) :
Tüvenan kömürün, havada kuru kömür haline dönüşünceye kadar kaybettiği rutubet olup buna kaba nem adıda verilir.

HAVADA KURUMUŞ KÖMÜRDE RUTUBET (NEM):
Maruz kaldığı havada yaklaşık bir dengeye ulaşan kömür numunesindeki rutubettir.

TOPLAM KÜL :
Bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral maddelerin toplam ağırlığının % olarak ifadesidir.

BAĞIL KÜL :
Fiziksel yollarla kömürden uzaklaştırılamıyan mineral maddelerdir.

GAZ :
Kömürün havasız ( oksijensiz) ortamda ısıtılması ve damıtılması sırasında kaybettiği kütledir. Uçucu madde ve Rutubet toplamından oluşur.

UÇUCU MADDE :
Kömürdeki gaz miktarından rutubet miktarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir.

SABİT KARBON :
Kömürdeki ; Rutubet, Kül ve Uçucu Madde toplamlarının 100'den çıkartılması ile bulunan değerdir.

ELEMENTEL KARBON :
Kömürün bileşiminde bulunan sabit(serbest) ve bağlı karbon toplamından oluşan değerdir.

SAF KÖMÜR :
Kömürde faydalanılan kısım olup, Uçucu madde ve Sabit karbon toplamından oluşur.

KOK :
Kömürdeki Sabit karbon ve Kül miktarının toplamıdır.

KOK HASSASI :
Gaz tayini sonucu kalan kömürün şekil ve renginin ifadesidir.

TOPLAM KÜKÜRT :
Kömür numunesi içerisindeki tüm kükürt bileşiklerinin ( sülfat,organik, serbest,pirit, kalkopirit v.b.) ihtiva ettiği kükürdün % de olarak ifadesidir.

KÜLDE KALAN KÜKÜRT (Yanmaz Kükürt) :
Kömür numunesinin en fazla 850 C 'da tam yakılması sonucu elde edilen kül içerisinde sülfatlı bileşikler halinde kalan kükürdün % de olarak ifadesidir.

YANAR KÜKÜRT :
Kömür numunesinin en fazla 850 C 'da tam yakılması sonucunda yanma gazlarında kükürt bileşiği halinde bulunan kükürdün % de olarak ifadesidir.

YUKARI ( ÜST ) ISI DEĞERİ (Kalori Değeri) :
Kömür numunesinin kalorimetre bombasında tam yakılması sonucu açığa çıkan ısının Kcal/Kg. olarak ifadesidir.

ALT ( AŞAĞI ) ISI DEĞERİ (Kalori Değeri) :
Kömür numunesinin kalorimetre bombasında tam yakılması sonucu açığa çıkan Üst ısı değerinden kömürün rutubeti ile kömürdeki Hidrojenin yanması sonucu oluşan suyun kondensazyon ısıları toplamının çıkarılması ile hesaplanan ısının Kcal/Kg. olarak ifadesidir.

 


Paylaş