31.03.2024|Admin

Kömür alırken nelere dikkat edilmeli

Kömür alırken nelere dikkat edilmeli

Kömür satın alırken kalorisine dikkat ediniz.
Sizi ısıtanın kömürün kütlesi değil kalorisi olduğunu unutmayınız.
Kalorisi düşük 2000 kg kalitesiz kömür yerine kalorisi yüksek 1200 kg. kömürle ısınmanız mümkündür.
ÖRNEK :
2000 kg/yıl x 3500 Kcal/kg =7.000.000 Kcal/yıl
1200 kg/yıl x 6000 Kcal/kg.=7.200.000 Kcal/yıl
dolayısıyla, 2000 kg. külü ve nemi yüksek kalitesiz kömür yerine külü ve nemi düşük kaliteli 1200 kg. kömürle ısınmak mümkündür.
Kalorisi 3500 KCal/kg. olan kömür yerine kalorisi 7000 KCal/kg. olan kömür satın alarak kömür tüketiminizi yarı yarıya düşürebilirsiniz.
Kalorisi düşük kömür pahalı kömürdür. Satın alacağınız kömürün kalorisi 3500 KCal/kg. ise kalorisi 7000 KCal/kg. olan kömüre göre 2 kat daha fazla kömür kullanmak zorunda olacağınızı unutmayınız. Kömür satın alırken kömürün kalorisini mutlaka sorgulayınız.
Satışa sunulan yerli kömürün kalorisi en az 4000 Kcal/kg (orijinal bazda), ithal kömürün ise 6000 Kcal/kg (orijinal bazda) olmalıdır.


Paylaş