31.03.2024|Admin

Kömür sobası alırken nelere dikkat edilmeli

Sobaların kömür yanma bölgeleri sıcaklığı korumak için refrakter tuğla ile kaplı ve ısı yayma bölgesi ise tuğlasız olmalı, Sobalar uçucusu yüksek kömürler (10’nun ve üzeri) için üstten yakılacak şekilde düzenlenmiş olmalı, Kömürün yanmasını sağlayan birincil hava ayarlanabilir ve odada istenilen sıcaklık temin edilebilir olmalı, Soba, birincil (primer) havanın kömür yatağı içinden geçerek yukarı doğru gidecek şekilde dizayn edilmiş olmalı, Her türlü yanma şartlarında bacadan gözle görülür kirletici madde atılmamalı,

Soba üzerinde bulunan tüm kapakların çevresi ısıya dayanıklı yanmaz ve zamanla bozulmaz conta ile hava sızdırmaz yapılmış olmalı, Baca klapesinin tamamen kapanmasını önleyici bir tertibat olmalı, Yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar doğru yerleştirilmiş ve soba kapakları kapatıldığında hava sızdırmadığı garanti edilmiş olmalı, Verimlilik tüm yanma hızlarında ve her türlü katı yakıt ile aynı olmalı, Izgara krom alaşımlı demir olmalı, Sobanın gövde malzemesi en az 5 mm et kalınlıkta sert pik döküm veya çelik levhadan yapılmış olmalı, Her türlü işletme şartlarında bacadan atılan toz emisyonu %20 opasite’yi geçmemeli, Üretici evlerde sobanın nereye, ne şekilde kurulacağı ile ilgili elkitapçığı hazırlamalı.


Paylaş